Vernissage Ingmar Aldenhov

7 oktober – 5 november 2017 INGMAR ALDENHOV Utbildning: Skånska Målarskolan och Målasrskolan Forum i Malmö, Konstfack i Stockholm och Kunstakademiet i Köpenhamn. ”Att jag i mitt måleri strävar efter att försöka fånga en blommas mirakel är i sig ett...