GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Söderslätts Konstförening har nu påbörjat samarbete med olika konstföreningar genom Riksförbundet Sveriges Konstföreningars distrikt Skånes medverkan. Detta innebär att vi gemensamt kommer att erbjuda intressanta förslag på konstnärliga upplevelser som resor, föreläsningar, konstnärsbesök, praktiska övningar med konstnärliga uttryck och fortbildningar. Vi har nu planerat för olika förslag genom vår nya samverkansmodell vilket vi kommer att kunna erbjuda våra medlemmar under nästkommande år, 2023. Dessa förslag kommer att läggas ut på vår hemsida.

Sedan har Söderslätts Konstförening ytterligare ett uppdrag från våra medlemmar och våra olika årsmöten. Det är att bevaka och påverka så att Axel Ebbes Konsthall kommer att utvecklas till att bli en inspiration och kunskapsbas för Trelleborgs framtida utveckling mot det kunskapssamhälle som nu alltmer ger sig till känna!

Här har både vetenskap och konst nu skapat  en allt viktigare funktion för att vi skall kunna följa med in i dessa framtida tankar om de omvälvande nya kunskapsområden som bedrivs inom dessa kunskapsfält.

Vi har under dessa år fått kontakt med dessa mycket avancerade kunskapsfält både inom vetenskap och konst som vi nu gärna vill föra fram till en gemensam diskussion inom Trelleborgs kommun!

Vi har möjlighet att vara i framkant med denna intressanta utveckling som pågår i vår närhet!

 

Trelleborg den 20 december 2022

Söderslätts konstförening

Ulf Söderstrand

 

Dags att betala medlemsavgift för 2023

 Årsavgiften för 2023 är 100 kr.
 Bankgiro 359-4025

Välkommen till Söderslätts konstförening

Du har kommit till en konstförening som ger dig möjlighet att delta i olika konstevenemang. Vi arrangerar konstutställningar, konstresor, föreläsningar med mera. Som medlem deltar du varje år i ett konstlotteri med värdefulla priser.

Våra konstresor är populära. Det finns mycket att titta på i Öresundsregionen och ibland reser vi lite längre bort och stannar borta ett par dagar.

Mycket välkommen att bli medlem i vår livaktiga konstförening!

Ett stort tack till er som deltog i Konstföreningarnas dag

Tack till alla er som deltog i Konstföreningarnas dag i samarbete med Sveriges konstföreningars distrikt Skåne – Lördag 22 oktober 2022 i Parken, Trelleborg.

Den 22 oktober organiserade Sveriges konstföreningars Skånedistrikt i samarbete med Söderslätts konstförening Konstföreningarnas dag i Trelleborg. Samarbetet innebar att medlemmar i Söderslätts Konstförening fick delta utan kostnad. Dagen hade som rubrik Om konstföreningarnas roll och om konstens kvalitet i vår samtid. Medverkande var Gertrud Sandqvist – Professor och rektor vid Malmö konsthögskola, Magnus Lunderquist – Ordförande i Region Skånes kulturnämnd och Mathias Jansson – Kulturskribent och företrädare för Riksförbundet Sveriges konstföreningar. Dessutom berättade vår egen ordförande Ulf Söderstrand och Ystads konstförenings ordförande Lars Carmén om konstföreningarnas verksamhet och hur de hanterat pandemin. Dagen var mycket uppskattad.