Tidigare konstutställningar

Varje år försöker vi ordnar minst sex utställningar och föreläsningar med olika konstnärer. Våra tidigare konstutställningar presenteras nedan.