AKTUELLT

Ordföranden har ordet

ETT GOTT NYTT ÅR

   ÖNSKAR

     SÖDERSLÄTTS KONSTFÖRENING

Vi ser tacksamt fram emot det kommande året 2021 och särskilt med de positiva beslut som nu har fattats angående upprustning och utveckling av Axel Ebbes Konsthall. Målsättningen är nu att utveckla konsthallen till ett unikt besöksmål.

Vi har numera ett utvecklat samarbete med vår huvudorganisation SVERIGES KONSTFÖRENNINGAR som har utvecklat nya digitala möjligheter för att skapa kontaktvägar i denna pågående corona-pandemin.

Vi erbjuds nu möjlighet att få ta del av deras nya hemsida som en medlemsförmån, reklamfri och kostnadsfri på förbundets plattform.

Vi utvecklar nu en ny profil för Söderslätt Konstförening inför nästa år 2021.

Bästa konsthälsningar,

Ulf Söderstrand

ordförande

Nästa års medlemsavgift är fortfarande 250 kronor och då ingår en lott i Föreningens lotteri, dragning 2022. Ordnar ni två nya medlemmar så meddela oss och be de nya medlemmarna ange ert namn så får ni en extra lott.

Styrelsen i Söderslätts Konstförening