ss 

 

Tyvärr får vi meddela att vi ställer in resa 3 (Skissernas Museum samt Jäger och Jansson Galleri) samt resa 4 (Österlenresa)

Besked om resa nr 5 till Nordvästra Skåne kommer att lämnas vid ett senare tillfälle.

Ordföranden har ordet

Söderslätts konstförening har nu valt att sammanfatta en del av vad som under åren har varit våra ambitioner för att ta vara på och utveckla konsten och kulturen med Axel Ebbes Konsthall som inspiration. Axel Ebbes symbolism är fortfarande en aktuell konstinriktning som numera även tilltalar vår unga generation; FANTASY!

Vi behöver skaffa oss ny information och diskutera hur tankarna går angående de olika förslagen som nu finns angående en framtida förändring av Axel Ebbes Konsthall, detta för att vi skall kunna ta vara på de kunskaper som finns i våra nationella nätverk.

Styrelsens uppgift är fortsatt att arrangera utställningar, resor och föreläsningar som kan tilltala flertalet av våra medlemmar.

För att kunna följa med i förändringarna som sker inom konsten vill vi nu erbjuda en rad nya och intressanta bildvisningar och föreläsningar. Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har nu valt Professor Gertrud Sandkvist från Malmö Konsthögskola till ny förbundsordförande och vi har fortsatt en fin mentorssamverkan.

Vi förhandlar just nu med olika parter för att återigen få möjligheter att kunna bedriva vår utställningsverksamhet.

Styrelsen vill fortsätta att informera om detta på årsmötet som är torsdag den 12 mars. Vi kommer att annonsera tid för vinstvisning och lokal i Trelleborgs Allehanda.

Vi kommer att uppdatera vår hemsida och informera om vårens aktiviteter samt även informera via Trelleborgs Allehanda.

Bästa konsthälsningar och en önskan om en god fortsättning.

Ulf Söderstrand

Nästa års medlemsavgift är fortfarande 250 kronor och då ingår en lott i Föreningens lotteri, dragning 2021. Ordnar ni två nya medlemmar så meddela oss och be de nya medlemmarna ange ert namn så får ni en extra lott.

Styrelsen i Söderslätts Konstförening