AKTUELLT

2022

  

Betala gärna in medlemsavgiften för 2022 som är 100 kr, se fliken ”Bli medlem”.

Välkommen till Konstföreningarnas dag i samarbete med Sveriges konstföreningars distrikt Skåne – Lördag 22 oktober 2022 i Parken, Trelleborg.

Den 22 oktober organiserar Sveriges konstföreningars Skånedistrikt i samarbete med Söderslätts konstförening Konstföreningarnas dag i Trelleborg. Samarbetet innebär att medlemmar i Söderslätts Konstförening kan delta utan kostnad. Anmälan är dock nödvändig för att säkerställa att det finns plats och mat behöver beställas. Inbjudan med program och titeln för dagen ser ni nedan:

Konstföreningarnas dag 2022

Om konstföreningarnas roll och om konstens kvalitet nu och i vår framtid

 Medverkande:

Gertrud Sandqvist – Professor och rektor vid Malmö konsthögskola

Magnus Lunderquist – Ordförande i Region Skånes kulturnämnd

Mathias Jansson – Kulturskribent och företrädare för Riksförbundet Sveriges konstföreningar

Ola Lundin – Museichef vid Trelleborgs museum och Trelleborgs nya Vikingaborg

Linda Olofsson – Intendent vid Trelleborgs nya Vikingaborg

Plats                           Parken kultur och konferenscenter. Norregatan 46-48, Trelleborg.

Datum och tid         Lördag 22 oktober 2022, kl. 9:00 – ca 16:30.

Anmälan                    Anmälan till skane@sverigeskonstforeningar.nu ska vara distriktet tillhanda senast       fredag 14 oktober 2022. Glöm inte att skriva ditt namn och om du är eller blir medlem i Söderslätts konstförening. Du får en bekräftelse på din anmälan.

Lunch                          Uppge allergier eller om du vill ha vegetarisk mat.

PROGRAM med cirkatider

09:00 – 09:45  Registrering, en halv fralla och kaffe.

09:45 – 10:45  Gertrud Sandqvist – Vart är konsten ”på väg”?

Gertrud Sandqvist, professor och rektor vid Malmö konsthögskola tillika Riksförbundet Sveriges konstföreningars styrelseordförande presenterar sina tankar och idéer för Riksförbundet Sveriges konstföreningars framtid och vart konsten

”är på väg”.

10:45 – 11:45  Magnus Lunderquist – Kulturen – en samhällsbyggande kraft

Kulturnämnden i Region Skånes ordförande Magnus Lunderquist har ordet.

 11:45 – 12:00    Paus

12:00 – 12:45  Mathias Jansson – Vägen till modernismen och det andliga i konsten

Kulturskribent och företrädare för Riksförbundet Sveriges konstföreningar,

Mathias Jansson, berättar om modernismen och det andliga i konsten.

 12:45 – 13:30    Lunch med konstbyte

 13:30 – 13:50     Så arbetar vi och varför vi gör det

Lars Carmén, ordförande för Ystads konstförening, och Ulf Söderstrand, ordförande för konstföreningen Söderslätt berättar om hur de arbetar och varför.

 13:50 – 14:30       Workshop – att lära känna varandra och varandras aktiviteter

Vi diskuterar sådant som hur vi ser på konstens kvalitet och hur vi möter våra medlemmars intresse/fortbildningsbehov. Vi tipsar också varande om föreläsningar/utflykter som vi har varit speciellt nöjda med.

14:30 – 15:30  Om Vikingaborgen i Trelleborg, Trelleborgs museum och Skateholm

Den nya museichefen vid Trelleborgs museum och Trelleborgs nya Vikingaborg, Ola Lundin, berättar tillsammans med Linda Olofsson som är intendent vid Vikingaborgen om hur de har förändrat utställningsverksamheten.

15:30 – 16:15    Frukt, dryck och konstbyte.

 ca 16:15             Avslutning