Kontakta oss

Söderslätts Konstförening
c/o Ulf Söderstrand
Sörby Västra Byaväg 11-0
231 72 Anderslöv

Styrelse utsedd vid årsmötet  2022

Ordförande
Ulf Söderstrand
0708 54 34 07
ulf.soderstrand@hotmail.com

 

Sekreterare och hemsida
Linda Jarlskog
0735 22 34 20
linda.jarlskog@lund.se

 

Kassör (adjungerad)
Ina Liljeberg
0733 60 09 60
ina@liljeberg.se

 

Ledamot
Pia Spåhl  (press)               
0702 040946                       
pia.spahl@gmail.com

 

Ledamot
Marjut Sjölin
070 973 18 88          
marjut.sjolin@live.se

 

Ledamot
Gunnel Stres
073 356 39 20       
g.stres@gmail.com

 

Ersättare
Eva-Lina Samnegård     
070 4504719                                   
samnegardevalina@gmail.com

 

Ersättare
Karin Edensten                         
kaw.e@me.com

 

Arne Larsson adj. konstfoto   
070 841 44 67               
arneglphoto@gmail.com