8 september – 7 oktober

METTE WIDE

Det här är ett måleri som präglas av naturlagar och kaoskrafter som sätts i spel. Konstnären fungerar som katalysator och styr också skickligt processen i den ena eller andra riktningen. Det är som ett slags avtäckande av tidigare väl förborgade hemligheter. Men vad som är så anslående i vissa av de akrylmålningar Mette Wide skapat på senare tid är ljusupplevelsen: ”En kropp av ljus genom mörkret”.

”Det är en fantastisk resa hon inviterar oss till!” Clemens Altgård