13 oktober – 11 november

STEFAN SJÖBERG

Stefan Sjöberg är verksam i egen ateljé som grafiker, tecknare och målare. Han är utbildad hos professor Bertil Lundberg på grafikskolan Forum. Många av hans senare verk bygger på teman som ”tro, hopp och kärlek” samt “speglingar av det stora i det lilla”. Stefan har under en mängd av år medverkat i olika konstprojekt i Trelleborg.