7 oktober – 5 november 2017

INGMAR ALDENHOV

Utbildning: Skånska Målarskolan och Målasrskolan Forum i Malmö, Konstfack i Stockholm och Kunstakademiet i Köpenhamn.

”Att jag i mitt måleri strävar efter att försöka fånga en blommas mirakel är i sig ett mirakel. Ett mirakel som har blivit större och nödvändigt med åren. Detta är ett konstnärligt förhållningssätt för mig, djärvt men för mig absolut nödvändigt. För mig är det ett sökande i det yttre som ger insikter om de inre djupen i mig själv och allt större insikter om att den yttre tillvarons djup sammanfaller till en enda enhet.”