Resa 1 – Malmö konstmuseum på Stallholmen

Ester Dorotea Almqvist, född i Bromma 1869, död i Lund 1934, var en svensk konstnär. Hon var verksam i Skåne och fick sitt genombrott inom den nationalromantiska traditionen, men banade senare väg för modernismens genombrott i Sverige med neoimpressionistiska och expressionistiska verk.

En strålande vacker och varm lördag i april träffades vi för en trevlig lunch på museets restaurang Vega för att efteråt, 14 stycken, gå på föreläsning om betydelsen av de kvinnliga konstnärerna från Ester Almqvist fram till idag och se framförallt Esters konst.

Guiden som höll i föreläsningen var mycket kunnig och entusiastisk. Han berättade framförallt om kvinnors konst gentemot mäns konst under slutet av 1800- och början av 1900-talet.