11 november – 10 december 2017

KIT ALEXI

Utbildning: Ålsta konst och designlinje. Grafikskolan Forum för prof. Bertil Lundberg i Malmö.

”Trots vetenskapliga världsförklaringar, eller det rationella tänkandets framsteg… det okändas mörker finns alltid kvar, vare sig det existerar inom, eller utom oss… en bild kan peka bakåt i tiden och skänka en hisnande närvarokänsla, där vi aldrig har varit, och samtidigt rymma en föraning om sin framtid.”