2 september – 1 oktober 2017

 BERTIL KAA HEDBERG

Utbildning: Målarskolan Forum, Malmö och Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.

”Mina långsamt framväxande målningar består av många lager färg. Med delar inspirerade av olika naturfragment. Sammanfogade till en egen helhet. Likt en aldrig tidigare skådad exteriör. Nära havet och alltid med mycket vatten. I en helt ny färgskala som får tona fram. Som musikens skiftande grunder av olika ackord. Framställda genom improvisationsvariationer.”